Om foreningen Kastellets Venner

Hvem er Kastellets Venner?

Kastellets Venner er en forening med det formål at eje og drive Forsvarsmuseet, som fysisk er placeret på Kastellet i Rønne.

Forsvarsmuseet har til formål at indsamle, bevare og udstille genstande således, at disse minder om vore forfædres virke og vilkår for forsvaret af Bornholm og som kan udnyttes i fællesoplysningens og videnskabens tjeneste.

Kastellet i Rønne med tilhørende bygninger og tilliggende areal, ejes af Bornholms Museum og stilles vederlags frit til foreningens rådighed for Kastellets Venner, mod at den indvendige vedligeholdelse påhviler Kastelles Venner.

Der afholdes Generalforsamling en gang om året i april måned, hvortil medlemmer der har været medlem i mindst 14 dage før generalforsamlingen, har stemmeret. Der er kun en stemme pr. kontingentindbetaling. Ønske om medlemskab kan rettes til Museumslederen på telefon 5133 0033, eller ved fremmøde på Museet.

Ligger du inde med genstande, der kunne være af interesse for museet, er du velkommen til at besøge Museet for en snak, eventuelt medbringende den/de genstande du har.

Vi har brug for din støtte!

For at kunne løfte museet og give de historiske gentande den præsentation de fortjener har vi brug for din støtte. Et medlemsskab af Kastellets Venner koster kun 150 kr. årligt, men med de midler kan vi komme langt.

Frivillige søges!

Vi er ved at gøre museet mere tidssvarende og kan du derfor svinge en hammer, eller sidde i kassen en formiddag, så modtager vi gerne din hjælp. Med frivilligt arbejde kan vi bringe de historiske genstande frem, så både bornholmere og turister vil kunne opleve dem i mange år fremover.

Er der en foredragsholder i dig?

Har du været del af det bornholms forsvar, været på international mission eller har en intereses for det militærhistoriske, så er du velkommen til at kontakte os om brug af vores lokaler. Vi forbeholder os dog retten til at godkende eller afvise ønsker om brug af vores lokaler baseret på emne og materiale.

Medlemsskab

150 kr. årligt

Alle kan blive medlem af Kastellets Venner. Et medlemskab giver også gratis adgang til Museet for hele familie boende på dennes adresse, så ofte som det ønskes.
Kontakt museumsleder Klaus Linnert på ml@formus.dk eller Kasseren Finn Kjerulff Hansen på fkh.segen@gmail.com for medlemskab.

Bestyrelse

Formand | P.Figa
petfiga@gmail.com

Næstformand | Jens Chr. Skaarup
bjskaarup@gmail.com

Kasserer | Finn Kjerulff Hansen
fkh.segen@gmail.com

Vedtægter og referater

VEDTÆGTER-VEDTAGET-2016