STØTTEFORENINGEN KASTELLETS VENNER BORNHOLM

STØTTEFORENINGEN KASTELLETS VENNER BORNHOLMS FORMÅL

Foreningens formål er at drive Bornholms Forsvarsmuseum som et kulturhistorisk minde og en militærhistorisk kulturarv.

Bornholms Forsvarsmuseum indsamler, bevarer og udstiller genstande om vore forfædres virke og vilkår for forsvaret af Bornholm, samt nutidens internationale missioner med relation og tilhørsforhold til Bornholm, således at disse minder kan udnyttes i fællesoplysningens og videnskabens tjeneste.

Dette gøres ved at afholde foredrag om emner i relation til foreningens formål, ved rundvisning på Bornholms Forsvarsmuseum om bestemte emner og ved at tilbyde undervisning til skoler og andre foreninger.

Kastellet i Rønne med tilhørende bygninger og tilliggende areal, ejes af Bornholms Museum og stilles vederlags frit til foreningens rådighed for Kastellets Venner Bornholm, mod at den indvendige vedligeholdelse påhviler Kastelles Venner Bornholm.

Ligger du inde med genstande, der kunne være af interesse for museet, er du velkommen til at besøge Museet for en snak, eventuelt medbringende den/de genstande du har.

FRIVILLIGE SØGES!

Vi er ved at gøre museet mere tidssvarende og kan du derfor svinge en hammer, eller sidde i kassen en formiddag, så modtager vi gerne din hjælp. Med frivilligt arbejde kan vi bringe de historiske genstande frem, så både bornholmere og turister vil kunne opleve dem i mange år fremover.

ER DER EN FOREDRAGSHOLDER I DAG?

Har du været del af det bornholms forsvar, været på international mission eller har en intereses for det militærhistoriske, så er du velkommen til at kontakte os om brug af vores lokaler. Vi forbeholder os dog retten til at godkende eller afvise ønsker om brug af vores lokaler baseret på emne og materiale.

BLIV MEDLEM AF STØTTEFORENINGEN

Støt museets ved at blive medlem af Støtteforeningen Kastellets Venner Bornholm. Læs mere her.