UDSTILLINGER OG GENSTANDE PÅ BORNHOLMS FORSVARSMUSEUM

Museet udstiller genstande fra det danske militær fra 1600-tallet til i dag. Samlingen inkluderer uniformer, våben, udstyr og andre effekter, der har været brugt af soldater på Bornholm fra det danske Forsvar. Udstillingerne indeholder også flere spændende genstande fra både det tyske og sovjetiske militær brugt på Bornholm under 2. verdenskrig.

Museet udstiller også genstande fra Den Kolde Krig, og de særlige forhold der gjorde sig gældende for Bornholm. I museets forgår findes der også flere køretøjer brugt af det danske Forsvar.

Enigma

Se museets tyske chiffermaskine fra 2. verdenskrig. Enigma-maskinen er kendt fra flere film bl.a. Immitation Game og Enigma. Denne Enigma blev smidt i en grøft ved afslutningen på 2. verdenskrig og har siden fundet vej til museet.

Hattebånd fra Wilhelm Gustloff

Hattebånd fra det tyske hospitalsskib Wilhelm Gustloff, som blev sænket 30. januar 1945 af en sovjetisk ubåd. Tabstallene er estimeret til mellem 5.-9.000 mennesker, hvilken gør sænkningen til en af de største maritime katastrofer nogensinde.

Offierskasket ejet af von Kamptz

I udstillingen om 2. verdenskrig findes en officerskasket ejet af den tyske øverstbefalende på Bornholm under 2. verdenskrig.

Tysk Mausergevær M/98

Den 9. maj 1945 passede en tysk konvoj på mere end 40 skibe Christiansø. Skibene, der var fyldt med civile og soldater, var på vej fra Hela og Danzig mod København eller Flensborg . Kl. 17 angreb sovjetiske fly konvojen og sænkede to skibe.

I 1982 blev dette gevær hentet op fra havets bund af en lokal fisker. Geværet havde en patron i kammeret og krudtslam viste det var affyret lige før skibet gik ned. Soldaten der affyrede geværet har formodentligt skudt mod de angribende fly og gået ned med skibet.

Bornholms Dragon Chakot 1830

Chakoten var en hovedbeklædning, der blev indført i den danske hær omkring år 1800. Den gang kunne man tale om uniformsmode, hvor store lande som England, Frankrig og Rusland skabte mode, der blev kopieret i andre lande. Chakoten kom fra Rusland og var i brug i Danmark fra 1810 til 1864 i forskellige udformninger. På messingplade med “BD” for “Bornholmske Dragoner”.

Engelsk gevær fra Lacy & Co.

Gevær indkøbt i 1848 i England. Kvaliteten fandtes dog så ringe, at de ikke kunne indgå i den danske hær. Geværerne blev i stedet sendt til Bornholm, hvor kun 35 geværer erklæret brugbare ud af 3.555 leveret. Fejlene består bl.a. i krumme løb og varierende kaliber.

Løjtnant Ankers sabel

Blandt de sabler og sværd der er udstillet på museet findes en sabel, som har tilhørt Løjtnant Anker, som var kommandør i skanse 2 på Dybbøl i 1864.

Kampvogn M/24 ”Chaffee”

 Kampvognen fungerede som opklaringskøretøj fra 1953 i det danske Forsvar. Denne kampvogn kom til Bornholm i 1961 og var del af en enhed under Bornholmske Dragoner. Vognen er køreklar og kører med jævne mellemrum til events på museet og ved tidligere lejligheder også på ‘Åben Hede’ i Oksbøl. Modellen blev udfaset fra Forsvaret i 1962, men dette køretøj forblev i tjeneste på Bornholm frem til 1971.

Flere genstande fra museets samling vil blive tilføjet til denne side. Vi er netop igang med at få taget billeder og forfattet teksterne til genstandene.