UDSTILLINGER OG GENSTANDE PÅ BORNHOLMS FORSVARSMUSEUM

Museet udstiller genstande fra det danske militær fra 1600-tallet til i dag. Samlingen indeholder uniformer, våben, udstyr og andre effekter, der har været brugt af soldater på Bornholm (fra det danske Forsvar). Udstillingerne viser også flere spændende genstande fra både det tyske og sovjetiske militær brugt på Bornholm under 2. verdenskrig.

Se også genstande fra Den Kolde Krig – og de helt særlige forhold, der gjorde sig gældende for Bornholm.
I museets forgård findes der også flere køretøjer brugt af det danske forsvar.

TYSKERNES TOPHEMMELIGE KODEMASKINE. SMIDT I EN GRØFT I 1945

EN ÆGTE KRIGSTIDS ENIGMA-MASKINE

Se museets tyske chiffermaskine fra 2. verdenskrig. Enigma-maskinen blev anvendt af de tyske styrker til at kryptere og dekryptere meddelelser. Maskinen var tophemmelig og tyskerne troede ikke koderne fra maskinen kunne knækkes. Englænderne brød dog koden i 1941, som følge af bl.a. Alan Turings arbejde i Bletchley Park.

Maskinen er kendt fra flere film bl.a. Immitation Game og Enigma. Denne Enigma blev smidt i en grøft ved afslutningen på 2. verdenskrig og har siden fundet vej til museet.

HATTEBÅND FRA WILHELM GUSTLOFF

Hattebånd fra det tyske hospitalsskib Wilhelm Gustloff, som blev sænket 30. januar 1945 af en sovjetisk ubåd. Tabstallene er estimeret til mellem 5.-9.000 mennesker, mange af dem civile tyskere, der flygtede i forbindelse med sovjethærens fremrykning. Dette gør sænkningen til en af de største maritime katastrofer nogensinde.

OFFICERSKASKET EJET AF VON KAMPTZ

I udstillingen om 2. verdenskrig findes en officerskasket, som tilhørte Gerhard von Kamptz. Han var den tyske øverstbefalende på Bornholm ved krigens afslutning. I 1945 accepterede von Kamptz den tyske overgivelse til de allierede, men han fastholdt retten til at forsvare Bornholm mod sovjetiske styrker. D. 7. maj 1945 beskød et tysk luftværnsbatteri overflyvende sovjetiske fly, hvilken blev gengældt med bombningen af Nexø og Rønne.

EN 300 ÅR GAMMEL FÆSTNING MED MANGE FORMÅL

KASTELLET

Kastellet var del af Rønnes befæstning og bygget i perioden 1679-1684 efter ordre fra Christian V. Bygningen er 10m høj og har 3½m tykke mure. Selvom bygningen ligner en rundkirke, så er den dog bygget efter en fæstningstype kendt fra middelhavsområdet.

Kastellet har været brugt som kanontårn, våbendepot, fængsel og karantænested for pestramte. Under 2. verdenskrig blev Kastellet brugt som radiotårn med en generator i stueetagen. I dag er Kastellet åbent for besøgende på Bornholms Forsvarsmuseum og specielt tavkonstruktion et kig værd.

CHAKOT FRA BORNHOLMS DRAGONER 1830

Chakoten var en hovedbeklædning, der blev indført i den danske hær omkring år 1800. Dengang kunne man tale om uniformsmode, hvor store lande som England, Frankrig og Rusland skabte mode, der blev kopieret i andre lande. Chakoten kom fra Rusland og var i brug i Danmark fra 1810 til 1864 i forskellige udformninger. På messingpladen ses “BD” for “Bornholmske Dragoner”.

ELENDIGT ENGELSK GEVÆR FRA LACY & CO.

Gevær indkøbt i 1848 i England. Kvaliteten fandtes dog så ringe, at våbnene ikke kunne indgå i den danske hær. Geværerne blev i stedet sendt til Bornholm, hvor kun 35 geværer ud af de 3.555 leverede blev erklæret brugbare. Fejlene består bl.a. i krumme løb og varierende kaliber.

EN BORNHOLMSK FORBINDELSE TIL 1864

1864-KRIGSHELTEN LØJTNANT ANKERS SABEL

Blandt de sabler og sværd der er udstillet på museet findes en sabel, som har tilhørt Artilleriløjtnant Anker, født på Almegaard i Knudsker på Bornholm. Han blev kendt som kommandør i skanse 2 på Dybbøl i 1864. Anker blev allerede under krigen betragtet som en helt, ikke bare fra dansk, men også fra preussisk side. Den 18. april 1864 blev han taget til fange af de preussiske angrebsstyrker, som havde ordre om, at han skulle fanges levende.

RESTER AF EN NEDSTYRTET V1-BOMBE

Bornholm spillede en rolle i udviklingen af den tyske V1-bombe under 2. verdenskrig. Fra sydkysten observerede man testen af bomberne og i den forbindelse aflagde den tyske raketingeniør Werner von Braun et besøg på Bornholm.

Under en test i 1943 kom en V1 ud af kurs og faldt ned på en mark nær Bodilsker. De danske myndigheder nåede frem til resterne af raketten før tyskene og fik lavet tegninger og taget fotografier der blev smuglet videre til England. Derved fik de allierede vigtige informationer om tyskernes nye hemmelige våben. På museet kan enkelte rester af bomben ses.

BJÆRGET TYSK MAUSERGEVÆR M/98

Den 9. maj 1945 passede en tysk konvoj på mere end 40 skibe Christiansø. Skibene, der var fyldt med civile og soldater, var på vej fra Hela og Danzig mod København eller Flensborg . Kl. 17 angreb sovjetiske fly konvojen og sænkede to skibe.

I 1982 blev dette gevær hentet op fra havets bund af en lokal fisker. Geværet havde en patron i kammeret og krudtslam viste, at det var affyret, lige før skibet gik ned. Soldaten, der affyrede geværet, har formodentligt skudt mod de angribende fly og er gået ned med skibet.

FRA ARDENNERSLAGET TIL BORNHOLM

LET KAMPVOGN M/24 ”CHAFFEE”

Denne M/24 deltog i Ardennerslaget i 1944 og har fungeret som opklaringskøretøj i det danske forsvar fra 1953. Kampvognen kom til Bornholm i 1961 og var del af en enhed under Bornholmske Dragoner. Vognen er køreklar og kører med jævne mellemrum til events på museet og ved tidligere lejligheder også på ‘Åben Hede’ i Oksbøl. Modellen blev udfaset fra Forsvaret i 1962, men museet kampvogn forblev i tjeneste på Bornholm frem til 1971.

Flere genstande fra museets samling vil blive tilføjet til denne side. Vi er netop igang med at få taget billeder og forfattet teksterne til genstandene.