fbpx

Boganmeldelse

70 Erindringsglimt fra Russertiden på Bornholm

Udg. af Ø-arkivet. Haakon Holm Publishing

Rønne 2022

Anmeldelsen er skrevet af

Finn Kjerulff Hansen

Cand.mag. i historie og nordiske sprog

Det er på mange måder et både fornuftigt og allersidste øjebliks initiativ, Ø-arkivet ved Amanda Pihl i tæt samarbejde med Birgitte Borgen Müller Marcussen her har taget for at samle og redigere 70 erindringer fra ældre bornholmere, der til Ø-aktivet har indleveret beskrivelser af enkelte eller flere begivenheder, der gjorde indtryk på dem allersidst under den tyske besættelse og især under den 11 måneder lange russiske besættelse. Den lange befrielse, som mange ældre herovre stadig kalder tiden 1945-46.

Billede: Sovjetiske soldater på Bornholm i 1945-46.

Indslagene i bogen kommer næsten hele kompasset rundt, og man fornemmer meget tydeligt i flere af de oftest meget korte beskrivelser, at der er endda meget dybe følelser involveret i at beskrive det, de husker at have oplevet, at have været ude for eller måske allerværst have været udsat for! Det må ikke altid have været nemt at nedfælde flere af de beskrevne oplevelser på papiret. Hændelser flere af fortællerne sikkert næsten havde helt fortrængt, og nu igen alligevel igen har indvilliget i at åbne gamle aldrig fuldt ud helede sår.

Nogle af indlæggene er barske, de handler om død, sår og store ødelæggelser og personligt oplevede tragedier. Andre er heldigvis beskrivelser af mere positive hændelser af især dagene omkring den meget kaotiske befrielse fra tyskerne og en ny besættelse af russiske frontsoldater med en kultur og et sprog, der virkede endda meget fremmed på de fleste bornholmere. Ikke mindst de store ødelæggelser, der fulgte i dagene forud for russernes landgang i Rønne den 9.maj om eftermiddagen.

Man kan ikke undgå at blive meget grebet af flere af de historier, man bliver præsenteret for. Både pga. det de pågældende blev udsat for, men også for den store offervilje, bornholmerne udviste for hinanden efter bombningerne af byerne Rønne og Nexø, men også overfor mange af de af tyskerne indrullerede styrker fra de baltiske lande og Ungarn.

Billede: Bombningen af Nexø d. 7. maj 1945.

Da jeg personligt gennem min barndom var stærkt tilknyttet mine morforældre på Blemmelyng, har jeg selvfølgelig læst indlæggene fra Nylars og nabosognene med meget stor interesse. Der var store russerlejre i Robbedale og ved flyvepladsen, hvilket selvfølgelig betød en pænt stort antal uønskede russiske besøg på de nærtliggende ejendomme. Og det viser sig, at jeg kendte alle de her trykte beretninger fra området omkring Blemmelyng, da jeg allerede havde fået dem fortalt i min barndom.

Dengang talte man ofte med hinanden om alt det, man havde oplevet under og lige efter krigen, herunder om russerne. Det gjorde et stort indtryk på et barn, også fordi man altid fik at vide her under Den kolde Krig, at det kunne ske igen. Og det kan det atter i den situation, vi står i dag, hvor ikke mindst russerne igen fører krig med mange alvorlige trusler rettet også mod os her i Danmark.

Jeg har under min læsning af de 70 bidrag gjort en væsentlig opdagelse, nemlig at erindring ikke altid kun er erindring. Flere af bidragene har tilsyneladende haft flere hovedpersoner, da jeg helt sikkert ved, at andre – nu for længst afdøde – har gjort krav på at have oplevet det samme eller været den person, det omhandlede. Jeg vil af respekt for bidragyderne selvfølgelig ikke komme med konkrete eksempler. Og det vigtigste er i virkeligheden, at de pågældende oplevelser nu er blevet offentliggjort, nu da andre valgte ikke at ville fortælle historien, mens de levede.

Man kan tilsyneladende over årene leve sig så stærkt ind i en begivenhed, som man måske har fået fortalt langt tilbage i sit liv af et familiemedlem, en bekendt eller en nabo, at man over tid gør den til en selvoplevet historie. Dette skal vi historikere huske at tage med i de overvejelser, vi gør os, når der i fremtiden skal skrives om disse år i den bornholmske historie. Øjenvidner er ikke altid øjenvidner. Men lad nu ikke dette ødelægge den store og ofte gribende oplevelse at læse disse væsentlige fortællinger fra den for os ældre bornholmere måske væsentligste historie, nemlig de to besættelser i årene 1940-46.

Ny udstilling om Russertiden

I maj 2022 har Bornholms Forsvarsmuseum åbnet en ny udstilling om Russertiden på Bornholm med mange fine genstande og billeder mv. Bogen “70 Erindringsglimt fra Russertiden på Bornholm” kan købes i museets butik ved indgangen til museumsbygningen.