fbpx

Januar 2023

Månedens genstand: Himmelbrev

Et himmelbrev er et trykt eller håndskrevet dokument, som menes at have magiske  kræfter, der skulle beskytte bæreren mod ulykker og farer. De kunne også hænges op i hjemmet, der derved blev beskyttet mod brand og tyveri. De ældst kendte himmelbrev i Danmark er fra 1648, men skikken er langt ældre.

Bornholm Forsvarsmuseums himmelbrev fra 1864 (foto: Stefan Asp)

Himmelbrevet anses for at være faldet ned fra himlen – dvs. at være skrevet af Gud eller overleveret af en engel. Myten om himmelbrevene minder derfor meget om historien om Dannebrog, der faldt fra himlen under slaget ved Lyndanise i Estland d. 15. juni 1219.

Mange danske soldater bar himmelbreve på sig under den 2. Slesvigske Krig i 1864 i håb om guddommelig beskyttelse mod krigens farer. De breve, som soldaterne bar, skulle gerne være håndskrevne, men langt de fleste var trykte som i billedet ovenfor.

Stormen på en dansk skanse ved Dybbøl i 1864

Himmelbreve var meget udbredte fra slutningen af 1600-tallet til efter 1. verdenskrig. De indeholder en bekræftelse på deres himmelske oprindelse og en påmindelse hvad man skal gøre for at opnå beskyttelsen fra brevet.

Bornholms Forsvarsmuseum fik i 2022 doneret et himmelbrev, som har tilhørt en bornholmsk soldat der deltog i 1864-krigen. Museets himmelbrev blev båret af bornholmeren Peter Chr. Riis fra Riisegård i Klemensker. Han blev såret på Dybbøl og bragt til en lazeret i Glückborg hvor han døde d. 25. juli 1864.

Den første del af himmelbrevet lyder:

Paa en mil nær Asen (Assens) hændte det sig at en mand med navn Just, som havde hjemme i Asen, mødte en dejlig Ungkarl i brune klæder, ingen Knapper i sin Kjortel, men en stor Hue på sit Hoved. Denne unge mand leverede brevet til Just, at han skulle give det til Præsten, men Præsten sagde at det var et Spøgelse. Saa kom den unge Mand anden gang til Just og sagde at han var en Guds Engel, han slog sin Kjortel til side, da var han så klar skinnet Solen, at manden ikke kunne se paa ham for klarheds skyld, og Engelsen sagde til ham: Frygt ikke, men gaa til Præsten og forkynd det, at Gud i himmelen ikke har Ro i Himmelen for de Fattiges Suk og Raab; thi Jorden er forbandet for de store Synder som gaar i Svang og Bedrift af de fleste Mennesker, som misbruge Christenheden.

Derefter følger selve brevet.

Bornholms Forsvarsmuseum indeholder forskellige effekter fra krigen i 1864, men donationen af himmelbrevet giver mulighed for en spændende ny fortælling af perioden. Sammen med krigshelten løjtnant Ankers sabel, og forskellige andre genstande fra bornholmske frivillige i krigen, håber vi at kunne fortælle mere om Bornholms rolle i den 2. Slesvigske Krig.

Interesserer du dig for for den 2. Slesvigske Krig og vil hjælpe med at lave en ny udstilling med himmelbrevet? Kontakt Bornholms Forsvarsmuseum og hør mere om vores frivilliges arbejde.