fbpx

Indkaldelse til generalforsamling d. 28. april 2022

KÆRE MEDLEM!


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00,
Almegårds Kaserne, Bygning 49, Hjemmeværnets mødelokale.

Forslag til generalforsamling

 

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen – senest 13. april 2022.


Efter generalforsamlingen vil der blive et kort indlæg om den aktuelle situation vedr. Østersø-Direktivet, samt fulgt op med en aktuel film.

Tilmeldingsfrist


Foreningen er vært for et mindre traktement og på denne baggrund er det besluttet, at det er nødvendigt med tilmelding senest søndag d. 13. april 2022
og skal ske til fm@formus.dk eller tlf. 40 37 34 60.

Download som PDF

Du kan downloade indkaldelsen til generalforsamlingen som PDF her.

 

Der er også skrevet et medlemsinfo med information om kontingentindbetaling, som kan downloades som PDF her.

Dagsorden i henhold til Vedtægternes § 4:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Holger Fuglsang-Damgaard.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 4. Museumslederens beretning, samt plan for det kommende år.
 5. Aflæggelse af reviderede regnskaber og fremlæggelse af budgetter.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen fremsætter forslag om uændret kontingent.
 8. Bekendtgørelse af:
  1 bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Kommandant er Torben H. Petersen
  1 bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Museumsforening er Jakob Seerup
  1 bestyrelsesmedlem fra veteranforening med tilknytning til KVB er Sven H. Jensen.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år – 3 i ulige år og 4 i lige år.
  På valg for 2 år er:
  Jens Chr. Skaarup – modtager genvalg
  Bjarne Hansen – modtager genvalg
  Henrik Frost Rasmussen – modtager genvalg
  Henrik Vensild – modtager genvalg.
 10. Valg af en suppleant – hvert år.
  På valg er Jens Aagesen – modtager genvalg.
 11. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år.
  På valg er bilagskontrollanterne:
  Jakob Pii – modtager genvalg
  Maud West – modtager genvalg.
  På valg er bilagskontrollantsuppleant:
  Morten Jensen – modtager genvalg.
 12. Eventuelt.