fbpx

Månedens genstand: Krumslutningsjern

Denne måneds genstand fra Bornholms Forsvarsmuseums samling er et krumslutningsjern fra hovedvagten i Rønne. Krumslutning var en militær straf, der blev udført ved at hals og fødder blev lænket sammen således at man kun kunne sidde stærkt foroverbøjet.

Det viste krumslutningsjern stammer fra hovedvagten i Rønne. Hvornår det er fra kan ikke siges. Det er lidt anderledes end de øvrig kendte, da der ikke er et halsjern, men håndledsjern i stedet. Man kan sige at det var en lille lettelse.

Tegning af en fange i et krumslutningsjern

Fangen kunne sidde fastspændt i jernet fra 4-48 timer af gangen. Fangen fik dog en times løsladelse hver 6. time, hvis straffen var over 8 timer. Straffen benyttedes fra slutningen af 1600-tallet.

Det var underofficerer og menigt mandskab der kunne idømmes denne form for straf, for mindre alvorlig lydighedsnægtelse, for simple vagtforseelser dog ikke at sove elle forlade vagten. Straffen kunne ikendes uden dom, i felten uden mulighed for anke.

For underofficerer afskaffedes den i november 1844 samtidig med forbud mod at slå underofficeren. Den blev endelig afskaffet i 1881.