fbpx

Månedens genstand: En foreningsfane Garderforeningen på Bornholm

Skrevet af Jens Skaarup, Næstformand i Kastellets Venner Bornholm

Bornholms Garderforening er den første i den række af garderforeninger, hvis oprettelse var en umiddelbar følge af Livgardens 250 års fødselsdagsfest. Det var hovedsagelig på foranledning af rentier Waldemar A. Sejer, 271-4-1870, – den første bornholmer, der har aftjent sin værnepligt i Livgarden, – at foreningen stiftedes den 20. september 1908 ved et møde på Hotel Jomfrubjerget i Almindingen. Allerede ved første bestyrelsesmøde den 16. november oplyses det, at der var 58 medlemmer, et ganske pænt antal på den tid.

Kong Kristian X ankomst til Rønne

Den 29. april 1912 indviedes foreningens fane på Christianshøj i Almindingen, hvor Bornholms Kommandant efter indvielsen overrakte den til fanebæreren.

Det er denne fane der nu er at se på Bornholms Forsvarsmuseum

Allerede den 12. september 1912 viste foreningen sig med sin fane på Rønne havn ved Kong Kristian X ankomst til Rønne i forbindelse med den store manøvre der afholdtes på øen i september.

Du kan også se de øvrige foreningsfaner på museet, hvor Forsvarsbrødrenes fane fra 1886 som den ældste.