fbpx

Månedens Genstand:
Statue af Christian IV

Denne måned fortæller vi om en statue af Christian 4., som står i Forsvarsmuseets stueetage. Men hvorfor har vi en statue af netop denne konge? Læs mere i indlægget herunder.

Efter Den Nordiske Syvårskrig, hvor sogneforsvaret havde vist sig effektivt og kunne holde fjenden fra øen, kom der en fredsperiode, og det opbyggede forsvar sank ganske enkelt sammen uden det pres, der var fra en udefrakommende fjende. Dette forsvar blev langsomt forældet. Bønderne havde ikke de nyeste våben, og der var ikke megen lyst til at købe nye, og som adskillige gange senere, kom der ofte indskærpelser fra kongen om, at man skulle holde forsvaret kampklart.

I flere kilder skrives der, at kongen, Christian 4., kom til Bornholm efter Kalmarkrigen i 1613, men der findes ingen officielle dokumenter, der verificerer dette. I alle tilfælde organiseredes bønder og borgere i 5 bykompagnier og 4 herredskompagnier under kommando af lensmanden.

Fig. 1. Statuen som den står på Bornholms Forsvarsmuseum.

Fig. 2. Thorvaldsens Christian d. 4 som den ses på Thorvaldsens Museum skabt til Roskilde domkirke, hvor den er i bronze.

Til kaptajner, løjtnanter og fenrikker ved kompagnierne udtoges og udnævntes først og fremmest mænd, der havde personlighed og myndighed, og som i deres civile stilling og virksomhed var vant til at lede og befale. Borgmestre, herredsfogeder, proprietærer, store gårdejere og lignende. Personligheden i forbindelse med stilling og anseelse i byen eller herredet havde naturligvis her en afgørende rolle. Mandskabet samledes sognevis, sådan som de var vant til i mindre grupper under en korporal.

Fig. 3. Statuen på Kristianstads Rådhus som også er af zink.

Fig. 4. C. G.V. Bissens Christian d. 4 ved Nyboder på Østerbro i København. Det er måske her at navneforvirringen er kommet ind i billedet. Hans statue er anderledes, således holder han en stok i hånden, hvor vor statue har en hat og hans sværd er også anderledes.

Der udstedtes i den anledning ikke noget kongebrev, således som det skete året efter for de andre landsdeles vedkommende, hvor man oprettede de nationale kompagnier. Dette viser, at man reorganiserede en organisation, der allerede fandtes. Kongen skabte det forsvar, der blev brugt frem til 1867. Derfor har vi statuen af kongen.

Den statue, der står på museet, stammer fra Blanchs Hotel, og den historie er beskrevet på hjemmesiden HER.

Her findes historien beskrevet, men desværre er den ikke korrekt. Der skrives, at det er C. G. V. Bissen, der har udført statuen. Dette er ikke korrekt, idet den er en kopi af Thorvaldsens statue i Roskilde Domkirke. Dette ses på billederne af de 4 statuer.

I en artikel i Bornholms Tidende den 3. august 1971 findes en artikel, hvor Bissen d.y. nævnes som den kunstner, der har udført statuen. Der står desuden, at den har en støbefejl, og derfor blev solgt billigt. Dette er ikke korrekt, da den ikke er støbt hel, men udført i zinkplader, der er loddet sammen. Det er ikke muligt at få opklaret, hvorfra denne oplysning stammer.

I 1988 i anledning af en særudstilling på Forsvarsmuseet fik museet statuen i udlån, hvilket senere blev ændret til en gave. Museet fik den repareret, da den ved at falde fra hinanden, således kom der et nyt sværd, og hatten samt ryggen blev loddet sammen. Da den havde stået udendørs, var fødderne og støvlerne fulde af vand.