fbpx

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Foreningen Kastellets Venner Bornholm
23. februar 2023

Bornholms Forsvarsmuseum er dømt skyldig i overtrædelse af våbenloven og våbenbekendtgørelsen og idømt en bøde på 75.000 kr. d. 21. februar 2023 og konfiskation af de i anklageskriftet omtalte våben. Kastellets Venner Bornholms bestyrelse, som driver Bornholms Forsvarsmuseum, har besluttet at acceptere dommen og bøden.

For mere end to år siden blev bestyrelsen bekendt med, at et våben var afleveret på museet. Det førte dengang til, at bestyrelsen straks gennemførte en optælling af museets våbensamling. Den afslørede, at der manglede et antal våben.

Derfor besluttede man at politianmelde tyveriet d. 10. juli 2020. Samtidig afleverede bestyrelsen en komplet liste over våben, der manglede til politiet. Siden har bestyrelsen bistået politiet i efterforskningen i håb om, at våbnene kunne findes.

Vi må konstatere, at hele sagsforløbet siden 2020 har været en stor byrde for Bornholms Forsvarsmuseum og vores engagerede frivillige. Gennem to år har vi brugt mange kræfter på at rydde op på museet. Vi er dog glade for, at vi opdagede våbentyveriet, greb ind og derved forhindrede, at flere våben forsvandt fra museet.

I forbindelse med at sagen blev kendt i pressen, udtalte flere parter sig. Men på opfordring fra politiet har bestyrelsen hele tiden undladt at udtale sig herom, da det kunne påvirke den aktive efterforskning.

Desværre har mediedækningen efter retssagen indeholdt udtalelser fra den tidligere museumsleder, som bestyrelsen ikke kan genkende. Det fremgår bl.a. af et referat fra et bestyrelsesmøde i en tidligere bestyrelse, at museumslederen oplyste, at han var i besiddelse af våbentilladelser til museets våben og havde styr på opbevaringsforholdene. Det viste sig ikke at være tilfældet.

Under retssagen er det også kommet frem, at der i 2018 var klippet et hængelåsbeslag til museets depot. Dette blev udskiftet, men hændelsen blev aldrig meldt til bestyrelsen eller politiet.

Disse forsømmelser fra tidligere tid har medført, at bestyrelsen desværre må erkende, at der gennem en årrække ikke blev ført tilstrækkeligt tilsyn med den daglige drift af museet, og at våbentyveriet derfor blev opdaget for sent. Bestyrelsen accepterer derfor rettens dom.

Siden bestyrelsen opdagede våbentyveriet, er der foretaget et omfattende oprydningsarbejde på Bornholms Forsvarsmuseum. Sagen har kostet museets frivillige betydelige kræfter og kritisk drænet museets økonomi. Bødebeløbet er betydeligt for et lille lokalmuseum, og bestyrelsen håber, at der kan findes midler til at sikre museets overlevelse.

Retten gav bestyrelsen en frist til på 12 måneder til at opnå tilladelser til at deaktivere udvalgte våben, så de kan komme tilbage i udstillingen som væsentlige lokale kulturminder. Et arbejde, som allerede har været i gang i de sidste to år. Politiet har trods dette lange forløb endnu ikke givet os tilladelserne, således at vi på museet igen kan udstille de deaktiverede våben.

Bornholms Forsvarsmuseum har en flot og anerkendt samling af historiske genstande, som i dag er udstillede på museet. Vi håber, bornholmerne og turisterne fortsat vil støtte museet, så den vigtige historiske kulturarv kan bevares og udstilles.