fbpx

Stål og messing

– Blankvåben, pral og pynt –

Da Bornholm igennem tiden har haft både infanteri, rytteri og artilleri rummer Bornholms Forsvarsmuseet en stor og alsidig samling af blankvåben fra alle våbenarter. Her på siden får du en kort introduktion til museets blankvåben og nogle helt særlige der er værd at se i samlingen.

Ryttersabel fra 1734

Det ældste blankvåben på museet stammer fra 1734 og har tilhørt rytteriet.

Den er helt af stål i modsætning til mange senere blankvåben, der har fæster af messing, og har et fæste af træ. Brugt på Bornholm fra ca. 1750 – 1800

I tidens løb har mange forskellige blankvåben været i brug. Når der kom nye modeller til blev ældre udskiftet, men her på Bornholm var blankvåben officerens private våben og han beholdt det ofte i meget lang tid. Mandskabet havde fra Arsenalet udleveret våben og de blev skiftet når der kom nye modeller.

Pallask 1773

Pallask 1785

Krigshelten løjtnant Ankers sabel

Samlingen rummer også sabler der har en helt særlig historie. En af disse er bornholmske løjtnant Ankes sabel. Anker var sekondløjtnant ved Bornholms Milices artillerikompagni, men meldte sig som frivillig til krigen i 1864, hvor han deltog i slaget ved Dybbøl.

Krigshelten fra Dybbøl - løjtnant Anker

Protræt af Løjtnant Anker

Officerssabel fra dansk krigshelt

Lt. Ankers sabel. Model 1858

Sablen er fremstillet af Herazcek & Søn, København. og var reglementeret for danske officerer frem til 1910. Modeller er stadig i brug som officerssabel som privat model.

Fæste er lavet af nysølv og forgyldt, som viser den har tilhørt officer af artilleriet. Selve grebet er beklædt med rokkeskind, i rillerne beviklet med tre snoede metaltråde. Klingen er enægget men overgår til tveægget på den yderste tredjedel.

På museets 1. sal kan du se Ankers sabel og lære mere om løjtnant Anker og slaget om Dybbøl.

Andre sabler der er skænket museet er Major H.E. Jensens sabel, der er af samme type som Løjtnant Ankers. Modellen var i brug som reglementeret sabel til 1910, men med ændret skede. Officerer der havde eller har en sabel model 1858 eller 1910 må stadig benytte den.

Det er ellers sabel model 1950 der i dag benyttes ved parader og andre officielle arrangementer.

Sabel M/50

Samlingen rummer flere sabler af model 1950. Blandt andre en der har tilhørt Major Sabinsky og en fra oberst N, Lesley.

I begyndelsen af 1800-tallet var sablen det våben der klart definerede bærerens status. Der fandtes reglementerede sabler, men mange bar privatmodeller der i udførelse og skede afveg fra de reglementerede. De var mere udsmykkede. Museets samling har en del af disse typer.

Billede tilgår senere (Mus.Nr. 1870)

Billede tilgår senere (Mus.Nr. 1903)

Også Marinen havde sabler. De fandtes i to typer en sabel og en huggert.

Huggerten var en kortere og mere enkel sabel der blev benyttet ved æntring af fjendtlige skibe og som forsvar mod æntring