fbpx

Kastellets Venner Bornholm

Støtteforening for Bornholms Forsvarsmuseum

Foreningens formål

Foreningens formål er at drive Bornholms Forsvarsmuseum som et kulturhistorisk minde og en militærhistorisk kulturarv.

Bornholms Forsvarsmuseum indsamler, bevarer og udstiller genstande om vore forfædres virke og vilkår for forsvaret af Bornholm, samt nutidens internationale missioner med relation og tilhørsforhold til Bornholm, således at disse minder kan udnyttes i fællesoplysningens og videnskabens tjeneste.

Dette gøres ved at afholde foredrag om emner i relation til foreningens formål, ved rundvisning på Bornholms Forsvarsmuseum om bestemte emner og ved at tilbyde undervisning til skoler og andre foreninger.

Kastellet i Rønne med tilhørende bygninger og tilliggende areal, ejes af Bornholms Museum og stilles vederlags frit til foreningens rådighed for Kastellets Venner Bornholm, mod at den indvendige vedligeholdelse påhviler Kastelles Venner Bornholm.

Kontakt

Formand | Jens P. Christoffersson
fm@formus.dk

Næstformand | Jens Chr. Skaarup
nf@formus.dk

Kasserer | Bjarne Hansen
ks@formus.dk

Sekretær | Finn K. Hansen
se@formus.dk

Webmaster | Stefan E. Asp
wm@formus.dk

Vedtægter

Referater